Проверка за сключена застраховка "Гражданска отговорност"

За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС, въведете поне едно от полетата за ДКН, рама или стикер, както и кода за сигурност изобразен на графиката. Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

За по-голяма пълнота на справката, задайте САМО номер на рама.
(00:00 ч)
Код за сигурност (CAPTCHA):
(малки латински букви и/или цифри без интервали)