Справка за брой причинени ПТП

по чл. 7, ал. 5 от

Наредба No:I3-41 от 12 януари 2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд.

Моля попълвайте регистрационния номер и номер на рама на ЛАТИНИЦА.

Код за сигурност (CAPTCHA):
(малки латински букви и/или цифри без интервали)
* Информацията е на база данните, регистрирани към момента в регистъра за ПТП в Гаранционния фонд.